Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,579

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tích chập suy rộng liên kết với biến đổi tích phân dạng Fourier và ứng dụng. Tác giả: Phan Đức Tuấn, Bùi Thị Giang. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. Số: 7(02). Trang: 1-5. Năm 2103. (Apr 13 2017 9:24AM)
[2]Bài báo: Tính giải được của phương tình tích phân kỳ dị với nhân giải tích và phép quay. Tác giả: Phan Đức Tuấn. Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP ĐHĐN. Số: 19(02). Trang: 41-46. Năm 2016. (Apr 13 2017 9:28AM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phương trình tích phân Volterra vào giải phương trình vi. Tác giả: Trần Ngọc Quốc và Phan Đức Tuấn
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí KH&CN, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 208 – 212. Năm 2010. (Dec 11 2012 8:49AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Solvability of singular integral equations with rotations and degenerate kernels in the vanishing coefficient case. Authors: L. P. Castro, E.M.Rojas, S.Saitoh, N. M. Tuan and P. D. Tuan.. Analysis and Applications. No: Vol. 13, No. 1. Pages: 1–21. Year 2015. (Apr 13 2017 9:17AM)
[2]Article: The finite Hartley new convolutions and solvability of the integral equations with Toeplitz plus Hankel kernels. Authors: Pham Ky Anh, Nguyen Minh Tuan, Phan Duc Tuan. Journal of Math. Analysis and Applications. No: 397. Pages: 537-549. Year 2013. (Mar 22 2013 10:06AM)
[3]Article: Operator properties and Heisenberg uncertainty principles for a un-unitary integral operator. Authors: N. M. Tuan and P. D. Tuan. Integral Transforms Spec. Funct. No: 23(1). Pages: 1-12. Year 2010. (Dec 11 2012 8:58AM)
[4]Article: Generalized convolutions relative to the Hartley transforms with applications. Authors: N. M Tuan and P D Tuan. Sci. Math. Jpn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 1(70). Pages: 77-89. Year 2009.
(Dec 11 2012 8:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn