Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,690,836

 Xây dựng hệ thống chuyển đổi thời khóa biểu sang lịch làm việc tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng trên hệ điều hành Android
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Đình Vấn, Lê Nguyên Trà
Nơi đăng: CITA2015; Số: 3;Từ->đến trang: 74-76;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn