Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,632,935

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống thông tin quản lý
Ngành: Kinh tế học
 2014 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế
[2]Tin học ứng dụng trong kinh tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[3]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Tin học
 2009 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[4]Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
Ngành: Tin học
 2008 Sinh viên Đại học
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Kinh tế
[5]Tin học đại cương
Ngành: Tin học
 2007 Sinh viên Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn