Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,174,884

 Development of daily activity and lifestyle data visualization tool for the college student learning analytics
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ren-Hao Pan, Van Lam Ho, Phan Dinh Van, Hsiu-Chen Hsu, Robert K Lai, and Chien-Lung Chan
Nơi đăng: The International Workshop on Learning Analytics and Educational Data Mining (LAEDM 2016); Số: 09/2016;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khác; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn