Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,293,977

 Nghiên cứu khử hydro sulfua trong biogas bằng phương pháp sinh học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Lê Bích Trâm*; Phạm Đình Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 03(88).2015;Từ->đến trang: 91;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khí sinh học (biogas) là nguồn năng lượng tái sinh được hình thành từ quá trình phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ, với thành phần chủ yếu là CH4, CO2, H2S và hơi nước. Khí CH4 cháy cho nhiệt lượng cao nên biogas thường được dùng để đun nấu, thắp sáng, làm nhiên liệu cho động cơ máy phát điện tại các trang trại chăn nuôi,... Tuy nhiên, sự hiện diện của H2S trong biogas gây ăn mòn các bộ phận kim loại của thiết bị làm giảm độ bền, giảm tuổi thọ của các thiết bị sử dụng biogas. Bài báo này trình bày hiệu quả khử H2S trong biogas bằng phương pháp sinh học. Kết quả thử nghiệm khử H2S trong biogas thực hiện tại trang trại chăn nuôi thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Trung Sơn, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho thấy phương pháp lọc này có thể khử H2S đạt hiệu suất 88 – 95%. Giá trị pH trong nước làm thoáng giảm từ 6,8 xuống 4,2, thời gian lưu khí là 220s và chủng vi sinh vật Acidithiobacillus thiooxidans chiếm ưu thế.
ABSTRACT
Biogas is a renewable energy source formed by the anaerobic decomposition of organic compounds with CH4, CO2, H2S and water vapor as the main component. Due to high combustion heat of CH4, biogas is often used for cooking, lighting and as fuel for generators at livestock farms,... However, the presence of H2S in biogas corrodes the metal parts of equipment,which reduces the reliability and the life of the equipment using biogas. This paper presents efficient H2S removal of biogas by biological process. Pilot-scale biological experiments for H2S removal from biogas were done at the farm of Trung Son corporation, in Hoa Vang District, Danang. The results reveal that H2S removal efficiency reaches about 88-95%. The pH value of water as a transient decreases from 6.8 to 4.2, and gas residence time is 220s and Acidithiobacillus microorganisms dominate.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn