Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,300,387

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng oxit sắt xử lý khí H2S trong khí biogas phục vụ máy phát điện công suất 80 – 600 KVA. Chủ nhiệm: phạm Đình Long. Thành viên: . Mã số: T2010-02-99. Năm: 210. (Jan 23 2015 10:04AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế chế tạo thùng rác xử lý rác thải hữu cơ bằng đệm lót sinh học theo phương thức Takakura. Chủ nhiệm: Phạm Đình Long. Mã số: T2017-02-99. Năm: 2018. (Feb 27 2018 3:41PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tinh lọc Biogas bằng phương pháp sinh học, ứng dụng cho các trang trại quy mô lớn. Chủ nhiệm: TS. Trương Lê Bích Trâm. Thành viên: Phạm Đình Long, Võ Anh Vũ. Mã số: T2014-01-23. Năm: 2014. (Jan 23 2015 10:13AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng sinh khí biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí.. Chủ nhiệm: phạm Đình Long. Thành viên: Trương Lê Bích Trâm, Võ Anh Vũ. Mã số: T2013. Năm: 2013. (Jan 23 2015 10:09AM)
[5] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sử dụng biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: ĐTĐL 2010G/35. Năm: 2012. (Jan 23 2015 10:15AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của sự ấm đần lên toàn cầu đối với môi trường Tp.Đà nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long. Mã số: B2010-DDN-26. Năm: 2011. (Feb 20 2012 8:24AM)
[7] Đề tài Khác: Nghiên cứu, tinh luyện khí biogas để làm nhiên liệu cho động cơ cỡ nhỏ ở nông thôn. Chủ nhiệm: Trương Lê Bích Trâm. Thành viên: Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long. Mã số: SDH08-CH-07. Năm: 2008. (Feb 20 2012 8:42AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn