Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,050,795

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xác định lượng phát thải CH4 từ hệ thống xử lý nước thải tại một số nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long*; TS. Phan Như Thúc; Đặng Thị Đoan; ThS. Phạm Thị Ngọc Lan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 44. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu xác định tổng lượng phát thải khí nhà kính từ hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi heo tại Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long*; PGS.TS. Trần Văn Quang*; Đặng Thị Đoan*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Trang: 14. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu khử hydro sulfua trong biogas bằng phương pháp sinh học. Tác giả: Trương Lê Bích Trâm*; Phạm Đình Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 91. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh khí Biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long; TS. Trần Văn Quang;Trương Lê Bích Trâm; ThS. Nguyễn Văn Đông ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 41. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[5]Bài báo: Xác định các thông số kết cấu và vận hành tối ưu của động cơ biogas đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Lê Xuân Thạch, Phạm Đình Long
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí Toàn quốc năm 2012. Số: ISSN 1859-4182. Trang: 505-516. Năm 2012. (Jan 23 2015 10:45AM)
[6]Bài báo: Ảnh Hưởng của CO2 đến quá trình cháy dual fuel của biogas trong buồng cháy đẳng tích hình cầu. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Phạm Đình Long. Tạp chí Giao thông Vận tải
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8/2011. Trang: 30-33. Năm 2011.
(Jan 23 2015 10:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn