Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,051,299

 Nghiên cứu ứng dụng oxit sắt xử lý khí H2S trong khí biogas phục vụ máy phát điện công suất 80 – 600 KVA
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  phạm Đình Long; Thành viên:  
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T2010-02-99 ; Năm hoàn thành: 210; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn