Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,433

 Đổi mới phương pháp giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy môn chính trị tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Thư ký; Thành viên:  Thư Ký
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: dtcs1 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn