Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,116,385

 Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở tỉnh thừa thiên Huế hiện nay
Chủ nhiệm:  Tham Gia
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Thành viên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: DDHH33.01.02 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn