Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TIẾP CẬN SỰ KHÁC BIỆT GDP ĐỊA PHƯƠNG VÀ CẢ NƯỚC VIỆT NAM TỪ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GDP
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Quang Tín*
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 8(93).2015;Từ->đến trang: 116;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chính thức được sử dụng ở Việt Nam từ năm 1992 đến nay. Hàng năm Tổng cục thống kê tính toán công bố GDP cho cả nước, Cục thống kê các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tính toán công bố GDP cho địa phương. Việc tồn tại song song cách tính GDP ở quy mô cả nước và các địa phương từ trước đến nay vẫn được chấp nhận, số liệu GDP địa phương công bố là tài liệu hợp pháp phản ánh kết quả sản xuất của địa phương. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, số liệu GDP cả nước và địa phương bị các chính trị gia cũng như các chuyên gia kinh tế nhận định có những chênh lệch với nhau rất lớn. Phạm vi bài viết này, nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến sự khá biệt dữ liệu GDP cả nước và địa phương để có cái nhìn khách quan và tính pháp lý của dữ liệu GDP các tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương hiện nay.
ABSTRACT
Gross domestic product (GDP) has been used officially in Vietnam since 1992. Every year, the General Statistics Bureau calculate and announce GDP for the whole country and the Statistics Office of provinces and cities under the central GDP for their localities. The coexistence of GDP measurement scale for the country and the localities has been accepted.The local GDP figures published are legal documents reflecting the results of the local production. However, for many different reasons, according to politicians as well as economists,there are huge differences between national GDP figures and local ones.Therefore, this article studies the cause of those differences for an objective view, and the legality of GDP data of the provinces and cities directly under the Central.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn