Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giấy khen của Giám Đại học Đà Nẵng: "Đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Khoa học và Công nghệ Giai đoạn 2011-2015"

 Kinh tế

 2016

 1485

 Giám đốc Đại học Đà Nẵng

[2] Giải Nhì Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2000-2001

 Kinh tế

 2001

 2001

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn