Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đo lường tác động của các nhân tố nội tại đến giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Tạp chí Ngân Hàng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 2012;Từ->đến trang: 45-52;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để thành công trong việc tìm kiếm lợi nhuận trong quá trình đầu tư chứng khoán đối với nhà đầu tư chênh lệch giá trên thị trường chứng khoán, hiện nay có nhiều tiêu chí để đưa ra quyết định đầu tư. Căn cứ vào đặc điểm, sở thích, trình độ và cảm nhận nhận thị trường của các nhà đầu tư có các nhóm đầu tư: Đầu tư theo phân tích kỹ thuật, đầu tư theo phân tích cơ bản; đầu tư theo thông tin; đầu tư theo nhà đầu tư lớn,... Căn cứ theo chủ thể phát hành chứng khoán có thể chia thành hai nhóm đầu tư: Đầu tư theo các nhân tố nội tại trong phạm vi kiểm soát của tổ chức phát hành và đầu tư theo các nhân tố ngoại sinh ngoài phạm vi kiểm soát của tổ chức phát hành. Mỗi tiêu chí đầu tư đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi nhà đầu tư. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xây dựng mô hình đo lường sự mức độ tác động của các nhân tố nội tại đến sự biến động giá chứng khoán niêm yết trên sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), để các nhà đầu tư có thêm lựa chọn tham khảo trong việc đưa ra các quyết định đầu tư.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn