Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tác động của giá dầu đến Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam và các nước ASEAN 5
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín - Trương Bá Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Thương Mại; Số: 2015;Từ->đến trang: 50-60;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu tác động của giá dầu đến Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam và các nước ASEAN 5
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn