Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển công nghiệp và dịch vụ tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín
Nơi đăng: Tạp chí Sinh hoạt & Lý luận; Số: 85;Từ->đến trang: 35-39;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Quảng Nam, để đánh giá khả năng đáp ứng về nhân lực trong chiến lược phát triển Công nghiệp dịch vụ của Quảng Nam, làm cơ sở đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Quảng Nam.
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn