Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,658,301

 Phân tích các nhân tố tác động đến việc làm và thu nhập của người lao động trong các hộ dân tái định cư thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Sinh hoạt lý luận; Số: 93;Từ->đến trang: 50-55;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn