Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đo lường tác động của lãi suất đến giá chứng khoán niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo kỹ thuật phân tích phương sai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Quang Tín*; Nguyễn Trần Thuần
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 10(83).2014;Từ->đến trang: 81;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm qua, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã sử dụng công cụ lãi suất để điều hành thị trường tiền tệ. Tùy vào điều kiện cụ thể của nền kinh tế tại mỗi thời giai đoạn mà Ngân hàng nhà nước ban hành chính sách lãi suất. Việc ban hành thay đổi lãi suất tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế, trong đó có thị trường chứng khoán. Điều này được các chuyên gia tài chính nhìn nhận và giải thích. Tuy nhiên việc giải thích mối liên hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán của các chuyên gia chỉ dừng lại ở mức độ định tính. Vì vậy, bài viết này sử dụng kỹ thuật phân tích phương sai để đo lường về mặt định lượng tác động của lãi suất đến giá chứng khoán – một trong chỉ tiêu phải ánh sự thay đổi của thị trường chứng khoán.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
In the recent years, the State Bank of Vietnam has used the tools of interest rate to manage the currency market. Depending on the specific conditions of the economy in different time periods that the State Bank has varified its interest-rate policy. The enactment of changes in interest rates have impact on many aspects of the economy, including the stock market. Although the impact has been analysed and interpreted by financial expert, the interpretations are mainly qualitative. So in this article we use analysis of variance as the technique to measure quantitatively the impact of interest rates on price of securities - one indicator of stock market changes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn