Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,300,882

 Đánh giá mức độ hài lòng của các hộ dân tái định cư đối với các chính sách giải tỏa đền bù trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng (trường hợp các dự án công trình Bạch Đằng Đông)
Chủ nhiệm:  Phạm Quang Tín; Thành viên:  Nguyễn Bá Thế; Nguyễn Trần Quốc Vinh; Trương Thị Vân Anh; Nguyễn Văn Cang
Số: B2010-ĐN04-44 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

Nghiên cứu đánh giá của các hộ dân tái định cư về các chính sách liên quan đến quá trình giải toản đền bù đang thực hiện tại các dự án tái định cư thuộc tại Đà Nẵng, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp đẩy mạnh quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phát triển hạ tầng và giúp đỡ các hộ dân tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thay đổi chỗ ở, việc làm khi rơi vào diện tái định cư.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn