Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,303,214

 Nghiên cứu thống kê xu thế biến động GDP thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Trần Phước Trữ; Thành viên:  Phạm Quang Tín; Nguyễn Bá Thế; Ngô Tân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2006-ĐN04-01 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định
Nghiên cứu thống kê xu thế biến động GDP thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn