Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,737,217

 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến biến động Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam
Chủ nhiệm:  TS. Phạm Quang Tín; Thành viên:  ThS. Hà Thị Phương Thảo; ThS. Nguyễn Thị Hương An; TS. Hoàng Dương Việt Anh; PGS.TS. Bùi Quang Bình; TS. Hồ Văn Nhàn; TS. Hoàng Hồng Hiệp; ThS. Lương Tình; ThS. Nguyễn Trần Thuần.
Số: B2016 – ĐNA-02 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
Đề tài dựa trên nền tảng lý luyết của mô hình Tân cổ điển mở rộng và các phương pháp phân tích định lượng để nghiên cứu các nhân tố: vốn; lao động; năng lượng; độ mở của nền kinh tế; lạm phát và khủng hoảng kinh tế đến GDP Việt Nam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn