Phạm Thị Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18976 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  29/07/1987
Nơi sinh: Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị
Quê quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Báo chí học; Tại: Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Báo chí học; Tại: Trường ĐHKH XH và NV - ĐH Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Lịch sử báo chí thế giới và Việt Nam; Tâm lý học báo chí; Tổ chức nội dung và trình bày ấn phẩm
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 0942.234.909
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: pttha_kv@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng (từ 2010 đến nay).

Giảng dạy các chuyên ngành: Lịch sử báo chí thế giới và Việt Nam; Tâm lý học báo chí; Tổ chức và trình bày ấn phẩm
Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử báo chí thế giới và Việt Nam; Tâm lý học báo chí; Tổ chức và trình bày ấn phẩm
Các chức vụ kinh qua: Ủy viên Công đoàn Khoa Ngữ văn; Giáo vụ Khoa Ngữ văn.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu vấn đề kinh tế, xã hội và giáo dục trên tạp chí Nam Phong (1917-1934). Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hà. Thành viên: Nguyễn Quang Huy. Mã số: T2018-TN-04. Năm: 2018. (Jun 13 2019 11:17AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng phương thức đào tạo báo chí cho sinh viên không chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hà. Mã số: T2013-03-17. Năm: 2013. (Mar 4 2018 5:12AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tính thời sự về quan điểm giáo dục trên tạp chí Nam Phong (1917 – 1934). Tác giả: Phạm Thị Thu Hà. TC Lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam. Số: 419+420. Trang: 116-118. Năm 2019. (Jun 13 2019 11:09AM)
[2]Bài báo: Tư tưởng về phát triển kinh tế quốc gia trên Nam Phong tạp chí (1917-1934). Tác giả: Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Huy. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4: Những vấn đề giảng dạy Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay. Số: ISBN:978-604-73-7135-8. Trang: 1315 - 1321. Năm 2019. (Mar 31 2020 5:00PM)
[3]Bài báo: Vấn đề giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX: (Khảo tả sự hiện diện và ý nghĩa của nó trên Nam Phong tạp chí 1917-1934). Tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 30-8. Trang: 32. Năm 2018. (Jun 13 2019 11:14AM)
[4]Bài báo: Vấn đề giáo dục phụ nữ trên Nam Phong tạp chí (1917-1934). Tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 30(04).2018. Trang: 32. Năm 2018. (Jun 13 2019 11:12AM)
[5]Tham luận: Thực trạng tổ chức chuyên trang địa phương của một số tờ báo in ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện nay. Tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Hội thảo khoa học: Báo chí miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Trang: 22-24. Năm 2012. (Mar 4 2018 5:19AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 4 2018 5:06AM)
[1]Đường biên 2 Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn