Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống thông tin địa lý - GIS
Ngành: Khoa học máy tính
 2012 Sinh viên thuộc các ngành công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin.  Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[2]Các phần mềm đồ họa và ứng dụng
Ngành: Khoa học máy tính
 2012 Sinh viên các ngành công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, mạng và truyền thông, thương mại điện tử.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[3]Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ngành: Khoa học máy tính
 2010 Sinh viên hệ cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn