Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Lựa chọn hợp lý máy khoan cọc nhồi áp dụng cho các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Phạm Văn Ngọc; Thành viên:  
Số: T2011-02-CBT31 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Hầu hết công trình có tải trọng lớn hiện nay đều áp dụng công nghệ thi công cọc khoan nhồi để làm móng công trình, khối lượng phần móng công trình có thể chiếm đến (35-40)% tổng giá trị công trình và nó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của công trình. Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng có nhiều công trình lớn đang và sẽ thi công, vì vậy việc lựa chọn tổ hợp máy khoan cọc phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả có ý nghĩa rất lớn về mặt khoa học và kinh tế.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn