Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng cọc đất xi măng trong khu vực ven biển. Tác giả: Phạm Văn Ngọc. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: In press. Trang: In press. Năm 2017. (Jun 7 2017 11:41AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng phương pháp thí nghiệm nén tĩnh mũi cọc cho cọc khoan nhồi chịu tải trọng lớn tại Đà Nẵng. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Lê Xuân Mai - Phạm Văn Ngọc - Nguyễn Minh Hải. ội nghị Khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng lần thứ V - Tạp chí KHCN ĐHĐN ISSN 1859-1531. Số: 1[62]/2013. Trang: 14-19. Năm 2013. (Jun 7 2017 11:49AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sự tương tác giữa công trình cầu-cọc-đất nền. Tác giả: GVC. ThS. Lê Văn Lạc; GV. ThS. Đỗ Hữu Đạo; KS. Phạm Văn Ngọc. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4[45]/2011. Trang: 107 đến 115. Năm 2011. (Dec 16 2012 6:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An investigation of the elastic modulus of cement-stabilised soil by wet mixing method for sand ground. Authors: Huu-Dao Do, Van-Ngoc Pham, Anh-Duc Pham, Phuong-Nam Huynh and Erwin Oh. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA. No: Under Review. Pages: Under Review. Year 2020. (Sep 3 2019 5:02PM)
[2]Article: Full-scale experimental study on the single and group of soil-cement columns under vertical load applying for buildings. Authors: Do Huu Dao, Pham Van Ngoc, Phan Cao Tho, Anand Puppala and Erwin Oh. Geotechnical Testing Journal. No: Under Review. Pages: Under Review. Year 2020. (Sep 3 2019 5:04PM)
[3]Article: THE DURABILITY OF SOIL-CEMENT COLUMNS IN HIGH SULPHATE ENVIRONMENTS. Authors: Pham Van Ngoc, Brett Turner, Jinsong Huang, and Richard Kelly . Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA. No: Accepted. Pages: Accepted. Year 2020. (Sep 3 2019 4:54PM)
[4]Presentations: A Review on The Application of Deep Cement Mixing under Lateral Loads. Authors: Van-Ngoc Pham, Erwin Oh, Dominic Ong, and Huu-Dao Do. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Pages: 191-199. Year 2019. (Sep 3 2019 5:00PM)
[5]Presentations: A study on the main factors affecting the reinforcement corrosion in mechanically stabilised earth walls used steel and designing a program to predict the service life of the walls. Authors: Truong Linh CHAU, Thu Ha NGUYEN, Dinh Phung VU and Van Ngoc PHAM. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Pages: 175-182. Year 2019. (Sep 3 2019 5:14PM)
[6]Article: Long-term strength of soil-cement columns in coastal areas. Authors: Pham Van Ngoc, Brett Turner, Jingson Huang & Richard Kelly. Soils and Foundations. No: 57. Pages: 645-654. Year 2017. (Nov 30 2016 2:25PM)
[7]Article: Experimental study on the durability of soil-cement columns in coastal areas. Authors: Pham Van Ngoc, Brett Turner, Jingson Huang & Richard Kelly. SEAGS & AGSSEA Journal. No: Vol 48, issue 1. Pages: In press. Year 2017. (Nov 30 2016 2:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn