Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] 3-Minute Thesis Winner. Năm: 2015.
[2] Award of Excellence Master's degree. Năm: 2016.
[3] Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[4] Đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục của viện thông tin khoa học quốc tế Hoa Kỳ (ISI). Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn