Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,033

  

- Uỷ viên Ban Chấp Hành Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam : Khóa 4 ( 1997-2002) ; Khóa 5 ( 2002- 2007); Khóa 6 ( 2007-2012); Khoá 7 ( 2012-2017)

- Uỷ viên Ban Chấp hành Liên Đoàn Bóng rổ Việt Nam : Khóa 2 ( 1992-1997); Khóa 3 ( 1997-2002)

Khóa 4 ( 2002-2008) : Phó Tổng thư ký Liên Đoàn ; Khóa 5 ( 2008-2012 ); 

- Uỷ viên Ban Chấp hành Liên Đoàn Cầu Lông thành phố Đà Nẵng ; Khóa 1 ( 1995-2000); Khóa 2 (2000-2005); Khóa 3 (2005-2010); Khóa 4 ( 2010-2015)

- Uỷ viên Ban chấp hành Công Đoàn Đại học Đà Nẵng : Nhiệm kỳ 1 ( 1995-2002); nhiệm kỳ II (2002-2007); Nhiệm kỳ III ( 2007-2012) 

 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn