Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,729

[1] Bằng khen của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam. Năm: 1997;1999;2002;2005;2007;2009;2013;2016.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2000; 2005; 2007;2016.
[3] Bằng khen của Uỷ ban Olympic Quốc tế IOC. Năm: 2001.
[4] Huy chương vì sự nghiệp Thể dục Thể thao. Năm: 2003.
[5] Kỷ niệm chương chương vì sự nghiệp giáo dục. Năm: 2007.
[6] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công Đoàn. Năm: 2010.
[7] Bằng khen của Uỷ ban Olympic Viet Nam. Số: 95/QĐ-UBOVN. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn