Phan Nhật Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26708 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Nhật Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/01/1989
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Điện Nam - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Chủ tịch Hội sinh viên
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lĩnh vực NC: Vật liệu Xây dựng; Kết cấu Xây dựng
Ngoại ngữ: Anh văn - B1
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Điện thoại: 02363 519690; Mobile: 0935.682.229
Email: pnlong@ute.udn.vn; phannhatlong499@gmail.com; pnlong@ud.edu.vn;
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12/2012 đến nay, công tác tại khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực nghiệm xác định sự phát triển cường độ của bê tông cốt liệu thủy tinh trong môi trường nước biển. Chủ nhiệm: Th.S Phan Nhật Long. Mã số: T2017–06-72. Năm: 2017. (Mar 18 2018 4:52PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ T đến khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép. Chủ nhiệm: Phan Nhật Long. Thành viên: Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Mã số: T2016-06-39. Năm: 2016. (Aug 8 2017 11:43PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu kiểm duyệt thiết kế kết cấu " Trung tâm dịch vụ viễn thông III" bằng mô hình không gian tổng thể. Chủ nhiệm: Phan Nhật Long. Mã số: T2014-06-63. Năm: 2014. (Mar 13 2015 1:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của sợi thép đến đặc tính kỹ thuật của bê tông cường độ cao. Tác giả: Duy-Hai Vo, Khanh-Dung Tran Thi, Nhat-Long Phan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 16-19. Năm 2020. (Aug 15 2020 11:19AM)
[2]Bài báo: Khả năng chịu cắt tại liên kết cột ống thép nhồi bêtông với dầm bẹt bê tông cốt thép: Phần 1 - Mô hình thí nghiệm. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Quang Hải, Trần Quang Khải, Phan Nhật Long. Tạp chí Xây dựng ISSN 0866-8762. Số: 4/2018. Trang: pp.104-107. Năm 2018. (Jul 3 2018 1:41PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển cường độ bê tông cốt liệu thủy tinh. Tác giả: ThS. Phan Nhật Long. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. Số: 4/2018. Trang: pp.87-90. Năm 2018. (May 24 2018 8:54PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng thành phần hóa khoáng trong xi măng đến co ngót hóa học của bê tông tính năng siêu cao. Tác giả: TS. Bạch Quốc Sĩ, ThS. Phan Nhật Long. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11-2017 (Quyển 3). Trang: pp.61-65. Năm 2017. (May 24 2018 9:00PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016. Năm: 2015-2016.
[2] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2017-2018. Năm: 2017-2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn