Phan Thị Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,163,630

 
Mục này được 31410 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  29/08/1973
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Động vật học; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Quản lý tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3841323 (114); Mobile: 0945349393
Email: hoaphansdh@gmail.com;pthoa@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. HCM (1999-2001)


Ban Quản lý khoa học và Đào tạo Sau đại học - Đại học Đà Nẵng (2003-2008)


Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học kinh tế - ĐHĐN (2008-10/2016)


Giảng viên, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN (11/2016-Nay)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư, bò sát ở đảo Hòn Lao, xã Tân Hiệp, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Phan Thị Hoa. Thành viên: Đinh Thị Phương Anh, Trương Thị Ánh Hương, Đỗ Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thành Luân. Mã số: Đ2012-04-12. Năm: 2012. (Aug 26 2013 11:12AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hiện trạng nghề cá quy mô nhỏ ở Thành phố Đà Nẵng và đề xuất biệnu pháp phát triển bền vững. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Hoa. Mã số: T2009-04-19. Năm: 2010. (May 18 2011 10:04AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Kết quả bước đầu về thành phần thức ăn của thằn lằn chân ngắn Lygosoma angeli Lygosoma siamensis ở ven biển tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tác giả: Lê Văn Mạnh, Võ Đình Ba, Phan Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Sang. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 Hề thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Trang: 271-278. Năm 2021. (Jun 9 2021 11:33AM)
[2]Tham luận: Kết quả bước đầu về thành phần loài lưỡng cư ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa. Tác giả: Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Đăng Hoàng Vũ, Phan Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Sang. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Trang: 260-267. Năm 2017. (Jun 5 2018 2:58PM)
[3]Bài báo: Ghi nhận quần thế mới của loài Lepidodactylus lugubris (Duméril & Bibron, 1836) ở tỉnh Quảng Nam và đặc điểm chấn loại của giống Lepidodactylus so với các giống tắc kè tương tự về hình thái. Tác giả: Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Đăng Hoàn Vũ, Phan Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Sang. NXB KHTN&CN. Số: Hội thảo quốc gia về lưỡng cư và bò sát ở Việt Nam lần thứ 3 -. Trang: 77-83. Năm 2016. (Mar 6 2018 2:45PM)
[4]Bài báo: Ghi nhận vùng phân bố mới của năm loài rắn (SQUAMATA: SERPENTES) ở tỉnh Quảng Nam . Tác giả: Phan Thị Hoa, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Đinh Thị Phương Anh, Lê Trung Dũng . Tạp chí Khoa học ĐHGQ Hà Nội. Số: Tập 30, Số 1S. Trang: 73-78. Năm 2014. (Jun 17 2014 3:59PM)
[5]Bài báo: Đa dạng thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở Quần đảo Cù Lao Chàm, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phan Thị Hoa, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thành Luân. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: 251. Trang: 106-113. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:41PM)
[6]Bài báo: Dẫn liệu mới về thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư, bò sát ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà . Tác giả: Phan Thị Hoa, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Đinh Thị Phương Anh, Vũ Ngọc Thành . Tạp chí Khoa học ĐHGQ Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
. Số: Tập 30, Số 1S. Trang: 73-78. Năm 2014.
(Jun 17 2014 3:00PM)
[7]Bài báo: Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài và sự phân bố lưỡng cư, bò sát ở đảo Hòn Lao thuộc quần đảo Cù Lao Chàm. Tác giả: Phan Thị Hoa, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Lê Trung Dũng. Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ nhất, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội. Số: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ nhất. Trang: tr:100-106. Năm 2012. (Aug 26 2013 11:23AM)
[8]Bài báo: Diversity and harvesting status of turtles in Muong Nhe nature reserve, Dien Bien province. Tác giả: Le Trung Dung, Nguyen Lan Hung Son, Nguyen Quang Truong, Do Ngoc Thuy, Phan Thi Hoa, Pham Hong Thai. Procedings of the 1st National scientific conference on biological research and teaching in Vietnam, Ha Noi. Số: 1. Trang: 63-68. Năm 2012. (Sep 5 2013 9:33PM)
[9]Bài báo: Thành phần loài cá ở vùng biển Nam Bán đảo Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phan Thị Hoa. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1 (36) 2010. Trang: 56-64. Năm 2010.
(May 18 2011 11:27AM)
[10]Tham luận: Mô hình nghiên cứu khoa học tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Lê Kim Hùng, Phan Thi Hoa
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thao khoa hoc
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 50-60. Năm 2007.
(Sep 5 2013 9:44PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A new skink of the genus Subdoluseps Freitas, Datta-Roy, Karanth, Grismer & Siler, 2019 (Squamata: Scincidae) from southern Vietnam. Authors: MANH VAN LE, VU DANG HOANG NGUYEN, HOA THI PHAN, ATTAPOL RUJIRAWAN, ANCHALEE AOWPHOL, THI-DIEU-HIEN VO, ROBERT W. MURPHY & SANG NGOC NGUYEN. ZOOTAXA. No: 4952. Pages: 257–274. Year 2021. (Jun 9 2021 11:37AM)
[2]Article: A new species of Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Son Tra Peninsula, central Vietnam. Authors: LUAN THANH NGUYEN, NIKOLAY A. POYARKOV JR., DZUNG TRUNG LE, BA DINH VO,HOA THI PHAN, TANG VAN DUONG, ROBERT W. MURPHY& SANG NGOC NGUYEN. Magnolia Press. No: Zootaxa 4388 (1). Pages: 01-21. Year 2018. (Mar 6 2018 2:28PM)
[3]Article: A new species of the genus Oligodon Fitzinger, 1826 (Squamata: Colubridae) from Cu Lao Cham Islands, central Vietnam. Authors: SANG NGOC NGUYEN, LUAN THANH NGUYEN, VU DANG HOANG NGUYEN, HOA THI PHAN, KE JIANG & ROBERT W. MURPHY. Magnolia Press. No: Zootaxa 4286 (3). Pages: 333-346. Year 2017. (Mar 6 2018 2:25PM)
  
 Sách và giáo trình
(May 6 2022 2:50PM)
[1]Lưỡng cư và bò sát ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Chủ biên: Phan Thị Hoa, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Lê Trung Dũng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Năm 2021.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Văn Mạnh
Đề tài:

Thành phần loài và đặc điểm sinh thái của thằn lằn chân ngắn (Lygosoma Hardwicke & Gray, 1827) ở vùng ven biển các tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[2]Nguyễn Thành Luân
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

 2017

 2018

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đôc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2009.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Động vật học
Ngành: Sinh học
 2022 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản lý động vật hoang dã
Ngành: Sinh học
 2021 Học viên cao học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ thống phân loại động vật
Ngành: Sinh học
 2020 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn