Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá mức độ hội nhập của chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Phạm Hoài Hương; Thành viên:  
Số: Đ2013-04-23 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kế toán

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn