Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiểm toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2007 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Kiểm toán căn bản
Ngành: Kế toán
 2007 Đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Kế toán tài chính 2
Ngành: Kế toán
 2006 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Kế toán tài chính 1
Ngành: Kế toán
 1998 Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 1997 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn