Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,847

 Nghiên cứu thiết kế lớp bảo vệ mái dốc thượng lưu công trình đất ở miền Trung chịu tác dụng của sóng.
Chủ nhiệm:  Phan Hồng Sáng; Thành viên:  
Số: T1998 ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
- Tổng quan tình hình nghiên cứu, đặc điểm khí tượng thủy văn và đất đắp ở miền Trung;
- Tính toán áp lực sóng tác dụng lên mái dốc;
- Tính toán thiết kế lớp gia cố mái bằng đá đổ, đá lát, tấm đá xây, bản bê tông cốt thép và tầng đệm lọc ngược.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn