Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,587

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý dự án
Ngành: Thuỷ lợi
 2010 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên và các cán bộ ngành Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa và các nơi khác
[3]Kỹ thuật thi công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên Đại học ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]An toàn lao động
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên Đại học ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Hướng dẫn đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp Thiết kế tổ chức thi công
Ngành: Thuỷ lợi
 1993 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Kỹ thuật và tổ chức thi công công trình thủy
Ngành: Thuỷ lợi
 1993 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn