Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,556,502

  

Tham gia các chương trình, dự án:

TT

Thời gian

Tên dự án

Chức danh

1

2002 - 2003

Trung tâm Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng do EMW tài trợ

Tư vấn giám sát

2

2002 - 2003

Ký túc xá sinh viên 5 tầng trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng do EMW tài trợ

Tư vấn giám sát

3

2003 - 2004

Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng (Trường ĐHBK - Hòa Khánh - ĐN) do EMW tài trợ

Tư vấn giám sát

4

2004 - 2005

Viện Anh Ngữ Đại học Đà Nẵng

(UD - UQ - ELI)

Tư vấn giám sát

losartankalium krka bivirkninger go losartan
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn