Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,239

 Hoàn thiện phương pháp định giá sản phẩm và lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Bùi Nữ Thanh Hà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Phan Hồng Sáng
Số: T04-15-68 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
- Tình hình thực tế về định giá sản phẩm các công trình xây dựng;
- Tình hình thực tế về các dự án khả thi trên địa bàn ở miền Trung, các mặt đã đạt được và tồn tại;
- Một số đề xuất góp phần hoàn thiện phương pháp định giá sản phẩm xây dựng và hoàn thiện phương pháp lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn