Đinh Thị Phượng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,395

 
Mục này được 21768 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thị Phượng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/07/1985
Nơi sinh: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định
Quê quán Vụ Bản, Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Chính trị; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Viện Triết học Hà Nội
Dạy CN: Triết học Mác – Lênin; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Chính trị; Phương pháp–dạy học Giáo dục Chính trị, Logic
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 841 630; Mobile: 0962019360
Email: noraininthesteppe@gmail.com; 1544453101@qq.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 từ năm 2007 đến 2008: giảng viên trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
Từ năm 2008 đến 2011: học Thạc sỹ tại Viện Triết học, Hà Nội
Từ năm 2012 đến nay: Học tiến sỹ tại trường Đại học Lưu Ninh, Thẩm Dương, Trung Quốc


 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC THỜI KỲ PHÊ PHÁN CỦA I. KANT . Tác giả: Th.S Đinh Thị Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 268. Năm 2011. (Feb 17 2012 11:54PM)
[2]Tham luận: QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC TRONG LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA I. KANT THỜI KỲ PHÊ PHÁN – NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ . Tác giả: Th.S Đinh Thị Phượng . Đại học Sư phạm Hà Nội. Trang: 424. Năm 2011. (Feb 17 2012 11:58PM)
[3]Tham luận: PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG NÃO TRONG DẠY HỌC LỚP ĐÔNG SINH VIÊN . Tác giả: Th.S Đinh Thị Phượng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 201. Năm 2011.
(Feb 18 2012 12:01AM)
[4]Tham luận: PHÁT TRIỂN NHANH GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020 . Tác giả: Th.S Đinh Thị Phượng. Trường Đại học Kinh tế. Trang: 83. Năm 2011. (Feb 18 2012 12:06AM)
[5]Bài báo: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI . Tác giả: Th.S Đinh Thị Phượng. Quảng Nam,
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: tháng 7. Trang: tr. 384. Năm 2011.
(Feb 18 2012 12:08AM)
[6]Tham luận: VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ . Tác giả: Th.S Đinh Thị Phượng. Đại học Sư phạm Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 56. Năm 2011.
(Feb 18 2012 12:11AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải nhì cuộc thi nói tiếng Hán. Năm: 2012.
[2] Giải Ba cuộc thi nấu ăn của lưu học sinh. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý luận dạy học Giáo dục Công dân
Ngành: Khoa học chính trị
 2010 Sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 3
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[2]Phương pháp giảng dạy GDCD ở THPT
Ngành: Khoa học chính trị
 2010 sinh viên hệ đại học chính quy năm thứ 3  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[3]những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Ngành: Khoa học chính trị
 2010 Sinh viên năm thứ nhất, hệ cao đẳng, đại học  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn