Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,451

[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kinh tế miền Trung - Tây Nguyên trước biến động dân số giai đoạn 1999- 2009: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: PGS. TS. Bùi Quang Bình. Thành viên: TS. Ninh Thị Thu ThủyThS. Trần Thị Thúy NgọcThS. Đoàn Thị Lan PhươngThS. Nguyễn Thị Phương ThảoThS. Ông Nguyên ChươngThS. Võ Thị Phương LyThS. Phan Ngọc Định. Mã số: B2012-ĐN04- 07. Năm: 2013. (Mar 31 2016 8:51PM)
[2] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Di dân giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: PGS. TS Bùi Quang Bình. Thành viên: TS. Ninh Thị Thu ThủyThS. Nguyễn Thị Thu HàThS. Trần Thị Thúy NgọcThS. Đoàn Thị Lan PhươngThS. Nguyễn Thị Phương Thảo. Mã số: B2010-ĐN04-49TĐ. Năm: 2012. (Mar 31 2016 8:44PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu về phân tầng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Lan Phương. Mã số: B2009-ĐN04-39. Năm: 2011. (Mar 31 2016 7:50PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Những giải pháp nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động khu vực Duyên hải miền Trung từ nay đến năm 2010. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Lan Phương. Mã số: B2001-14-07. Năm: 2005. (Mar 31 2016 7:54PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Đô thị hóa với sự phân cực ở nước ta và miền Trung. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Lan Phương. Mã số: T99. Năm: 2003. (Mar 31 2016 7:57PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Bàn về định hướng và giải pháp thực hiện quá trình phân công lao động xã hội trên địa bàn các tỉnh Duyên hải miền Trung thời kỳ 1998-2010. Chủ nhiệm: Võ Văn Giảng. Thành viên: Trần Thị Túc - Phó CN đề tàiLê Bảo - Thư kýNguyễn Thành LongĐoàn Thị Lan Phương. Mã số: B98-14-21. Năm: 1999. (Mar 31 2016 8:20PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn