Hà Thị Minh Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23878 lượt người xem
Họ và tên:  Hà Thị Minh Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/05/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Chuyên ngành Khoa học máy tính; Tại: Đại học Yuan Ze, Đài Loan
Dạy CN: Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: Software Engineering
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K01/07 Phan Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: 02366552688; Mobile: 0987710719
Email: htmphuong@sict.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2014 - 9/2017. Công tác tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
9/2017 - nay. Công tác tại Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các độ đo mã nguồn cho bài toán dự đoán lỗi phần mềm. Chủ nhiệm: Hà Thị Minh Phương. Mã số: T2018-07-07. Năm: 2018. (Nov 1 2019 2:36PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống E-learning hỗ trợ sinh viên tìm kiếm sự trợ giúp tiềm năng trong quá trình học tập. Chủ nhiệm: Hà Thị Minh Phương. Mã số: T2014-07-04. Năm: 2014. (Jun 17 2015 10:54AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các kỹ thuật khai phá dữ liệu cho dự đoán lỗi phần mềm. Tác giả: Hà Thị Minh Phương. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia 2019 "Công nghệ thông tin và ứng dụng trong lĩnh vực". Số: Lần thứ 8. Trang: 256-263. Năm 2019. (Nov 1 2019 2:55PM)
[2]Bài báo: Phân tích độ đo hướng đối tượng trong chương trình C++. Tác giả: Hà Thị Minh Phương. Hội Thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: Lần thứ 7. Trang: 161-167. Năm 2018. (Nov 1 2019 2:50PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ LibGDX trong việc xây dựng ứng dụng hỗ trợ học tiếng anh chuyên ngành. Tác giả: Hà Thị Minh Phương, Văn Đỗ Cẩm Vân. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng Số 5(114).2017-Quyển 2. Số: 114. Trang: 114. Năm 2017. (Jan 3 2018 5:18PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Study on Software Fault Prediction using Machine Learning Model. Authors: Ha Thi Minh Phuong, Tran Duy Hung, Le Thi My Hanh, Nguyen Thanh Binh. Proceeding Of 2019 the 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering. No: 2019. Pages: 367-372. Year 2019. (Nov 1 2019 3:03PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao tặng "Đã có thành tích xuất sắ, đóng góp vào thành công của Năm APEC 2017". Số: 806/QĐ-BNG. Năm: 2018.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình hướng đối tượng và Java cơ bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
[2]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Công nghệ thông tin
 2017 Sinh viên đại học  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
[3]Ngôn ngữ lập trình C#.NET, Lập trình Web với ASP.NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn