Lương Lan Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 10685 lượt người xem
Họ và tên:  Lương Lan Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/03/1989
Nơi sinh: Huế
Quê quán Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Cơ sở vật chất; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kiến trúc; Tại: Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 598 Hoàng Diệu, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.352.5659; Mobile: 0775000004
Email: phuongll@due.udn.vn;luonglanphuong@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất ứng dụng phương tiện vận chuyển công cộng Cabin-ways cho đô thị Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Trương Nguyễn Song Hạ;Lương Lan Phương. Mã số: T2018.02.17. Năm: 2018. (Jun 6 2019 11:20AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu mỹ thuật trang trí của kiến trúc truyền thống Việt Nam để thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại. Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Trần Văn Tâm, Trương Phan Thiên An, Lương Lan Phương. Mã số: T2016.02.36. Năm: 2016. (Jun 6 2019 11:23AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cabin-ways : phương tiện vận chuyển công cộng mới cho đô thị Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Sơn, Lương Lan Phương, Trương Nguyễn Song Hạ. Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 11(132), quyển 1. Trang: 73-78. Năm 2018. (Jun 6 2019 11:28AM)
[2]Bài báo: Khảo sát và đề xuất phương án bảo tồn các công trình kiến trúc công cộng thời Pháp thuộc tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Minh Sơn, Lương Lan Phương. Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 3(76).2014. Trang: 56. Năm 2014. (Jun 6 2019 11:31AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn