Trần Nguyễn Phương Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,149,612

 
Mục này được 8164 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Nguyễn Phương Minh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/10/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Marketing; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Marketing ; Tại: University of Stirling
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu Marketing, Hành vi người tiêu dùng, Digital Marketing, Thương hiệu
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 205 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 525 358; Mobile: 0917383338
Email: phuongminh@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 08/2007-08/2011 Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
09/2012-09/2013 Học Thạc sĩ Trường Đại học Stirling, Vương Quốc Anh
06/2014-12/2014 Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
11/2014- Nay Giảng viên Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng trẻ đối với quảng cáo SMS . Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trần Nguyễn Phương Minh . Tạp chí phát triển king tế. Số: 286. Trang: 89-108. Năm 2014. (Apr 14 2016 9:48AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn