Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Sáng chế: "BỘ LỌC ĐA HÌNH HƯỚNG DÒNG CHẢY THEO HAI KÊNH ĐỐI XỨNG"

 Khoa học công nghệ

 2017

 1-2017-00061

 Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, 2017

[2] Sáng chế: "XE ĐẨY HAI CHIỀU CÓ CƠ CẤU ĐIỀU CHỈNH ĐẢO CHIỀU"

 Khoa học công nghệ

 2016

 1-2016-02717

 Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, 2016

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[3] Sáng chế: "HEAT EXCHANGER DEVICE FOR VENTILATOR WHICH COLLECT WASTED HEAT"

 Khoa học công nghệ

 2016

 10-2013-0028078

 Patent in Republic of Korea, 2013

[4] GIẢI THƯỞNG PHAN CHÂU TRINH

 Giáo dục

 2014

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

[5] HỌC BỔNG CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐÀ NẴNG

 Giáo dục

 2006

 

 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[6] Toyota Scholarship Program

 Giáo dục

 2006

 

 Toyota Việt Nam

doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn