Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu xăng-ethanol cho động cơ đốt trong kéo máy phát điện cỡ nhỏ. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Phạm Minh Mận, Nguyễn Hoài. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: ISSN 0866-7056. Trang: 187-196. Năm 2017. (Mar 12 2017 12:22AM)
[2]Bài báo: Xây dựng chương tính toán các thông số nhiệt động của chu trình công tác động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hỗn hợp xăng-ethanol. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Phạm Minh Mận, Nguyễn Hoài. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 - 1531. Trang: 215-220. Năm 2016. (Mar 12 2017 12:26AM)
[3]Bài báo: EFFECTS OF BIPOLAR PLATE CONFIGURATION ON THE PERFORMANCE ENHANCEMENT IN PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS. Tác giả: Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh,Han Nguyen Tien, Pham Minh Man, Nguyen Thi Hai Van. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số: ISSN 0866-7056. Trang: 39-46. Năm 2016. (Mar 12 2017 12:32AM)
[4]Bài báo: Phân tích quá trình tăng cường thoát nhiệt của bề mặt đĩa phanh trên cơ sở truyền nhiệt cục bộ tại các rãnh làm mát. Tác giả: Phạm Minh Mận, Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Thị Hải Vân. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng ISSN 1859-1531. Số: ISSN 1859 - 1531. Trang: 107-110. Năm 2016. (Mar 11 2017 11:42PM)
[5]Bài báo: Comparison of Static Performance of Inductive Proximity Sensors for a Mobile Robot. Tác giả: Nguyen Hoai, Tsing-Tshih Tsung, Nguyen Le Chau Thanh, Pham Minh Man. Hội Nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc (Nhà Xuất Bản Đà Nẵng). Số: 978-604-84-1272-2. Trang: 344-352. Năm 2015. (Mar 4 2016 10:12PM)
[6]Bài báo: Modeling of The Influence of Temperature and Humidity on Membrane Water Contents of Proton Exchange Membrane Fuel Cells. Tác giả: Minh-Man Pham, Vinh Nguyen Duy. Proceedings of the 3rd Technology And Science Conference organized by Ho Chi Minh City University of Transport. Số: ISBN: 978-604-76-0594-1 (34). Trang: 192-195. Năm 2015. (Mar 4 2016 10:52PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu và chế tạo robot song song Delta ứng dụng trong công nghệ in 3D. Tác giả: Nguyễn Phú Sinh, Phạm Minh Mận, Phan Văn Tiên. Hội Nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc (Nhà Xuất Bản Đà Nẵng). Số: ISBN: 978-604-84-1272-2. Trang: 452-459. Năm 2015. (Mar 4 2016 10:08PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu mô hình sạc năng lượng cho xe điện và phương án bố trí mô hình trên đường phục vụ du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Minh Mận. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96). Trang: 110-114. Năm 2015. (Jan 11 2016 2:33PM)
[9]Bài báo: Mô phỏng sự ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình làm việc của bánh răng Harmonic bên trong môtơ kéo trên xe lai điện.. Tác giả: Phạm Minh Mận, Hồ Trần Anh Ngọc, Nguyễn Phú Sinh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí- Lần thứ IV. Số: ISBN: 978-04-73-3690-6. Trang: 349-356. Năm 2015. (Dec 29 2015 9:41PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu việc sử dụng máy bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng để gia nhiệt hệ thống nước nóng. Tác giả: Nguyễn Công Vinh, Phạm Minh Mận. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí- Lần thứ IV. Số: ISBN: 978-04-73-3690-6. Trang: 568-575. Năm 2015. (Dec 29 2015 10:04PM)
[11]Bài báo: Xây dựng chương trình tính toán các thông số nhiệt động của chu trình công tác của động cơ đốt trong. Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Phạm Minh Mận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60). Trang: 104-109. Năm 2012. (Dec 29 2015 9:43PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Genre practices in mechanical engineering academic articles: Prototypicality and intra-disciplinary variation. Authors: Thi Ngoc Phuong Le (University of Auckland, New Zealand) & Minh Man Pham (The University of Danang – University of Technology and Education, Vietnam). Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos. No: Ibérica 39 (Spring 2020). Pages: 243-266. Year 2020. (Dec 3 2020 10:37AM)
[2]Article: MECHANICAL AND THERMAL LOAD ANALYSIS OF A DIESEL ENGINE CYLINDER HEAD USING FINITE ELEMENT METHOD. Authors: Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh, Pham Minh Man, Nguyen Tien Han, Pham Hoa Binh. Proceedings of SOUTH EAST ASEAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM, March 2017. No: ISSN 1882-5796 (Abstract) and ISSN 2186-7631 (CD-Full paper). Pages: 1-5. Year 2017. (Mar 13 2017 6:20PM)
[3]Article: Modeling the turbulent air flow in symmetrical two-channel air filters. Authors: Pham Minh Man, Nguyen Thi Hai Van. Proceedings of SOUTH EAST ASEAN TECHNICAL UNIVERSITY CONSORTIUM SYMPOSIUM, March 2017. No: ISSN 1882-5796 (Abstract) and ISSN 2186-7631 (CD-Full paper). Pages: 1-5. Year 2017. (Mar 13 2017 6:22PM)
[4]Article: An Experimental Study of Heating Recovery from Engines Exhaust based on Hydrogen Storage System. Authors: Minh Man Pham, Thi Hai Van Nguyen. Proceedings of The 5th World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology 2016. No: ISBN: 978-81-930222-2-1. Pages: 112-118. Year 2016. (Mar 11 2017 11:22PM)
[5]Article: New Cross-Counter-Cross Plate-Type-Aluminums Heat Exchanger Designed for Ventilation Systems in Building. Authors: Pham Minh Man. Proceedings of The 2016 International Conference on Advanced Technology and Sustainable Development. No: ISBN: 978-604-92-004-03. Pages: 28-33. Year 2016. (Mar 11 2017 11:32PM)
[6]Article: EFFECTS OF BIPOLAR PLATE CONFIGURATION ON THE PERFORMANCE ENHANCEMENT IN PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS. Authors: Nguyen Duy Vinh, Nguyen Duc Khanh,Han Nguyen Tien, Pham Minh Man, Nguyen Thi Hai Van. Proceedings of The 2016 International Conference on Advanced Technology and Sustainable Development. No: ISBN: 978-604-92-004-03. Pages: 21-27. Year 2016. (Mar 11 2017 11:40PM)
[7]Article: Computation and Testing the Potential Flow Surrounded Cylinderical by Using OpenFOAM. Authors: Hoai Nguyen, Le Chau Thanh Nguyen, Minh Man Pham. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. No: Vol.01, Issue 06, ISSN: 2455-7137. Pages: 01-06. Year 2016. (Mar 12 2017 12:08AM)
[8]Presentations: Noise pollution from vehicles in Da Nang city: Problems and Solutions. Authors: Phạm Minh Mận, Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Hoài. Actes Du Séminaire "Politiques De Transport Face Au Changement Climatique". Pages: 112-120. Year 2016. (Feb 29 2016 10:50AM)
[9]Article: An experimental investigation into thermal energy storage of a coil-in-shell heat exchanger connected to a heat pump using different refrigerants. Authors: M. Man Pham, C. Vinh Nguyen, L.C. Thanh Nguyen, Hoai Nguyen. Proceedings of the IRES 35th International Conference, Auckland, New Zealand. No: ISBN: 978-93-86083-07-4. Pages: 12-17. Year 2016. (Jun 2 2016 5:28PM)
[10]Article: An Investigation into Green Energy-Powered Vehicles for Tourism in Vietnam. Authors: Minh Man Pham, Minh Nhan Pham, Tra Qui Phan. Proceedings of GTSD'14, HCMC-VNU Publishing House. No: ISBN 978-604-73-2817-8. Pages: 57-63. Year 2014. (Dec 29 2015 9:51PM)
[11]Article: An Experimental Study of Minimum Thermal Energy Loss or Gain using a Coil-in-Shell Heat Exchanger. Authors: Minh Man Pham, Tra Qui Phan. IJERT ISSN: 2278-0181. No: Vol. 3 Issue 9. Pages: 174-179. Year 2014. (Dec 29 2015 9:49PM)
[12]Article: An Investigation Into Potential Application of Liquid-metal batteries to Hybrid Electric Vehicles. Authors: Pham Minh Man, Nguyen Le Chau Thanh, Pham Minh Nhan. International Conference: “DÉVELOPPMENT DURABLE DES TRANSPORTS EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET L’ÉMISSION DE CO2 DU MOYEN DE TRANSPORT. No: ISBN:---. Pages: ---. Year 2014. (Mar 4 2016 10:56PM)
[13]Article: An improvement of indoor air quality with a minimum energy loss and gain using an innovative heat exchanger. Authors: Dae Hee Lee, Minh Man Pham. Symposium handbook of the 23rd International Symposium on Transport Phenomena, New Zealand. No: ISBN: 191. Pages: 135. Year 2011. (Mar 4 2016 10:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn