Phạm Ngọc Ái
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 10026 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Ngọc Ái
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/04/1984
Nơi sinh: Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Marketing; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Nam Đài, Đài Loan
Dạy CN: Nghiên cứu Marketing, Quản trị Marketing.
Lĩnh vực NC: Tâm lý học tiêu dùng
Ngoại ngữ: Anh văn, Trung văn
Địa chỉ liên hệ: 537 Núi Thành - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: +84-906526808; Mobile: +84-906526808
Email: phamngocai@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2006-07/2007 Tập sự tại khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
09/2007-06/2009 Học Thạc sĩ tại ĐH Khoa Học Nam Đài, Đài Loan
07/2009 – 09/2012 Giảng viên tại khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Đà Nẵng
09/2012 – 02/2013 Học Tiến sĩ tại Đại học Văn Hóa Trung Hoa, Đài Loan
02/2013- nay Chuyển sang học Tiến sĩ tại Đại học Nguyên Trí, Đài Loan

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thực tiễn hình ảnh Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: T.S Lê Văn Huy. Thành viên: Th.S Phạm Ngọc ÁiTh.S Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: Đ2011-04-03. Năm: 2012. (Sep 24 2019 10:17AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: T.S. Nguyễn Thị Bích Thủy. Thành viên: Th.S Phạm Ngoc ÁiT.S. Phạm Thị Lan Hương. Mã số: B2009- ĐN04-40. Năm: 2011. (Sep 24 2019 10:15AM)
[3] Đề tài cấp Bộ:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn