Phạm Nguyễn Minh Nhựt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,648

 
Mục này được 1279 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Nguyễn Minh Nhựt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/02/1972
Nơi sinh: 320 Tôn Đức Thắng - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
Quê quán 320 Tôn Đức Thắng - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách khoa Hà nội
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức hành chính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: - Khoa học máy tính - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực NC: - AI - Image Processing - Computer Vision - Cloud Computing
Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B2
Địa chỉ liên hệ: 320 Tôn Đức Thắng - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: pnmnhut@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 08/1994 - 08/2006: Trường Trung Học BCVT và CNTT II.
- 09/2006 - 11/2007: Chuyên viên BQLDA ĐTXD Trường CĐ Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.
- 12/2007 - 05/2008: Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học máy tính, Trường CĐ Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.
- 06/2008 - 05/2016: Trưởng khoa Khoa Thương mại điện tử, Trường CĐ Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.
- 06/2016 - 03/2020: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trường CĐ Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn.
- 04/2020-06/2021: Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.
- 07/2021 đến nay: Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phần mềm Vtiger, áp dụng giảng dạy tại Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn. Chủ nhiệm: ThS. Trương Thị Viên. Mã số: CHV-GV-20. Năm: 2012. (Dec 4 2021 11:54AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở Openbravo ERP và áp dụng giảng dạy tại Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn. Chủ nhiệm: Phạm Nguyễn Minh Nhựt. Mã số: CHV-GV-11. Năm: 2011. (May 7 2021 10:02AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thuật toán PSO cải tiến trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa dựa trên nền tảng máy chủ chia sẻ không đồng nhất. Tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Lê Văn Sơn, Hoàng Bảo Hùng. Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông. Số: 36. Trang: 95-103. Năm 2016. (May 7 2021 9:44AM)
[2]Bài báo: Mô hình nền tảng đám mây chủ chia sẻ và bài toán vector packing trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa. Tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Lê Văn Sơn, Đoàn Văn Ban. Tin học và Điều khiển học 2014. Số: 1. Trang: 60-69. Năm 2014. (May 7 2021 9:46AM)
[3]Bài báo: Thuật toán di truyền trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa từ nền tảng máy chủ chia sẻ đồng nhất. Tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt. Tạp chí Điện tử và Khoa học công nghệ, ĐHĐN. Số: Số 7(80). Trang: 014-020. Năm 2014. (Dec 4 2021 1:16PM)
[4]Bài báo: Vấn đề cung cấp tài nguyên máy ảo trên cơ sở hạ tầng tính toán đám mây. Tác giả: Lê Văn Sơn, Phạm Nguyễn Minh Nhựt. Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng 2012. Số: 5. Trang: 63-71. Năm 2012. (May 7 2021 9:48AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Energy-Efficient Resource Allocation for Virtual Service in Cloud Computing Environment. Authors: Nguyen Minh Nhut Pham, Ha Huy Cuong Nguyen. Information Systems Design and Intelligent Applications. No: 1. Pages: 126-136. Year 2018. (May 7 2021 9:19AM)
[2]Article: Applying Ant Colony System algorithm in multi-objective resource allocation for virtual services. Authors: NMN Pham, VS Le. Journal of Information and Telecommunication. No: 1. Pages: 319-333. Year 2017. (May 7 2021 9:10AM)
[3]Article: Resource Allocation for Virtual Service Based on Heterogeneous Shared Hosting Platforms. Authors: Nguyen Minh Nhut Pham, Thu Huong Nguyen. Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. No: 1. Pages: 51-60. Year 2016. (May 7 2021 9:17AM)
[4]Article: Deadlock detection for resource allocation in heterogeneous distributed platforms. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Hung Vi Dang, Nguyen Minh Nhut Pham, Thanh Thuy Nguyen. Springer, Cham;Recent Advances in Information and Communication Technology 2015. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: 1. Pages: 285-295. Year 2015. (May 7 2021 9:14AM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 4 2021 1:04PM)
[1] Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ánh, Lê Phước Cửu Long, Ngô Hải Quỳnh, Phạm Nguyễn Minh Nhựt. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải khuyến khích hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật TP. Đà Nẵng lần thứ 11

 Khoa học công nghệ

 2012

 32/QĐ-LHH-BTCHT ngày 18/6/2012

 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngôn ngữ lập trình Python
Ngành: Khoa học máy tính
 2019 sinh viên đại học  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
[2]Xử lý ảnh
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 sinh viên  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
[3]Đồ họa máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 sinh viên  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
[4]Xây dựng Website bằng ASP.NET
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 sinh viên  Trường CĐ CNTT HN Việt - Hàn
[5]Xây dựng Website Thương mại điện tử
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 sinh viên  Trường CĐ CNTT HN Việt - Hàn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn