Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,698,447

 Nghiên cứu đặc tính siêu kỵ nước của vật liệu tổ hợp C-CNT và khả năng áp dụng vào lưu trữ Biogas
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm, NguyễnVăn Đông
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: SỐ 5(34);Từ->đến trang: 50-58;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các nhà nghiên cứu khoa học hiện nay đang rất quan tâm đến vật liệu Nano carbon dưới các dạng carbon nano ống (CNT) và carbon nano sợi (CNF) nhờ vào các tính chất hóa học và vật lý đặc biệt của nó. Trong những ứng dụng tiềm tàng của loại vật liệu này, việc sử dụng chúng trong hấp thụ và lưu trữ khí Hydro, Methane, khí thiên nhiên, Biogas là những lĩnh vực đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, kích thước của các vật liệu nano carbon với đường kính khoảng 100 nm gây nên nhiều khó khăn không thể vượt qua cho các ứng dụng công nghiệp. Các nghiên cứu của chúng tôi hướng vào việc tổng hợp các loại vật liệu tổ hợp C-CNT có cấu trúc nhờ vào sự nhiệt phân của các polymer làm tác nhân liên kết trong quá trình định hình vật liệu. Các đặc trưng như: độ bền cơ, độ xốp, bề mặt riêng và đặc biệt là đặc tính tính siêu kỵ nước của vật liệu thu được đã được nghiên cứu.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Carbon nanostructures, nanofibers and nanotubes have so far been a large scientific and industrial interest thanks to their exceptional physical and chemical properties. Among the different potential applications, the use of these carbon nanostructures such as absorption and storage of hydrogen, methane, natural gas, and biogas seems to be very promising. However, the industrial application of the powder of the nanometric carbons whose diameter is about 100 mm is very difficult. In this work, the composites based on the C-CNT and different resins were investigated. By their pyrolysis in absence of the air, the C-CNT composites were achieved. Such properties as mechanical resistance, porosity, specific surface and especially super-hydrophobicity were also examined
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn