Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,581,108

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Hồng Minh
Đề tài: Tổng hợp vật liệu poly(vinyl alcohol) hydrogel ứng dụng xử lý nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Trần Văn Hải
Đề tài: Tối ưu thời gian lưu hóa sản phẩm cao su bằng phương pháp trường nhiệt độ kết hợp với mô phỏng

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Phạm Ngọc Hà Vi
Đề tài: Tổng hợp polyester trên cơ sở poly(lactic acid) làm sơn chống hàu hà

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn