Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,571,068

 Phương pháp trùng hợp bề mặt để tổng hợp sợi Nano Polyaniline tăng cường bằng decylphosphonic acid
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Dầu Khí; Số: 7;Từ->đến trang: 36-41;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Polyaniline nano sợi đã được tổng hợp thành công từ quá trình trùng hợp bề mặt ở nhiệt độ phòng với việc sử dụng toluene làm pha hữu cơ để hòa tan aniline, chất oxy hóa ammonium peroxydisulfate (APS) và tác nhân doping decylphosphonic acid (DcPA) tan trong pha nước. Quá trình trùng hợp theo phương pháp mới này đã được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hóa Dầu, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Phổ hồng ngoại (FT-IR) và phổ hấp thụ UV-vis đã được sử dụng để đánh giá đặc trưng về cấu trúc phân tử của PANI thu được từ quá trình này. Polyaniline đã doping bởi decylphosphonic acid (PANI-inter-DcPA) có cấu trúc nano sợi đồng nhất với đường kính trung bình khoảng 50 nm khi quan sát dưới kính hiển vi điện tử quét (SEM).
ABSTRACT
The polyaniline nanofibers was successfully synthesized by interfacial polymerization at room temperature in using a solution of aniline in toluene as organic phase, ammonium peroxydisulfate oxydant (APS) and decylphosphonic acid dopant (DcPA) as aqueous phase. This PANI synthesis was realized at the Petrochemical labatory, Danang University of Technology, University of Danang. The FT-IR and UV-vis absorption spectra were used to characterize the molecular structures of the obtained polyaniline from this method. The polyaniline doped with decylphosphonic acid (PANI-inter-DcPA) has a uniform nanofiber structure with the average diameter of about 50nm as observed via scanning electron microscopy (SEM).
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn