Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,698,428

 Tổng hợp vật liệu trên cơ sở hydrogel từ vi tinh thể cellulose với khả năng giữ ẩm cao, giải phóng nước chậm và thân thiện với môi trường
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, Huỳnh Thị Thanh Thắng, Phan Thế Anh và Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: Vol. 20, No. 9;Từ->đến trang: 39-42;Năm: 2022
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu trên cơ sở hydrogel từ các vi tinh thể cellulose (Microcrystalline cellulose - MCC) với khả năng hấp thu nước cao và giải phóng nước chậm được tổng hợp theo phương pháp lạnh đông, sử dụng axit citric làm tác nhân liên kết ngang và không thải bỏ axit ra môi trường. Cấu trúc và đặc tính của vật liệu được đánh giá bằng phương pháp SEM, XRD, FTIR và TGA. Kết quả thể hiện rằng, khả năng hấp thu nước lớn nhất mà vật liệu đạt được là 15,39g/g. Ngoài ra, vật liệu có khả năng giải phóng nước chậm trong vòng 12 ngày ở nhiệt độ môi trường và khả năng phân hủy sinh học, tương thích sinh học. Với phương pháp tổng hợp đơn giản, chi phí tổng hợp thấp và thân thiện với môi trường hứa hẹn đây là vật liệu có thể sản xuất công nghiệp và có thể ứng dụng rộng rãi trong ngành nông nghiệp xanh.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn