Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,852

 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN NĂM MỘT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm:  Phạm Thị Tài; Thành viên:  
Số: T 2015-05-16 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Đề tài góp phần xây dựng và phát triển phương pháp giảng dạy kỹ năng tiếng, đặc biệt là kỹ năng Nói hiệu quả hơn. Kết quả của đề tài sẽ giúp cho các giảng viên ngoại ngữ trong việc giảng dạy bộ môn thực hành tiếng, hiểu và nắm bắt được các yếu tố có tác động đến động lực học Nói của sinh viên mình, và từ đó hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của sinh viên, để hỗ trợ và giảng dạy kỹ năng này tốt hơn. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu sẽ là tài liệu quan trọng giúp sinh viên có thể tự tìm tòi, nghiên cứu với phương pháp học giao tiếp, hiểu rõ mong muốn của bản than và biết cách phát triển kỹ năng tiếng của mình.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn