Phan Trọng Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,428,326

 
Mục này được 137 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Trọng Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/11/1985
Nơi sinh: Brno - Tiệp Khắc
Quê quán Từ Liêm - Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Networking; Tại: Southbank TAFE Institute of Technology
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Management of Information System; Tại: Lunghwa University of Science and Technology
Dạy CN: Networking, Information System
Lĩnh vực NC: Information System
Ngoại ngữ: English; Chinese
Địa chỉ liên hệ: 64 Chi Lăng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905665758
Email: ptthanh@cit.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Building a Laboratory management system at Danang College of Information Technology . Chủ nhiệm: Phan Trọng Thanh. Thành viên: Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: T2017-07-09. Năm: 2017. (Jan 9 2018 10:45AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn