Phan Trọng Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 5047 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Trọng Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/11/1985
Nơi sinh: Brno - Tiệp Khắc
Quê quán Từ Liêm - Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Networking; Tại: Southbank TAFE Institute of Technology
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Management of Information System; Tại: Lunghwa University of Science and Technology
Dạy CN: Networking, Information System
Lĩnh vực NC: Networking; Information System
Ngoại ngữ: English; Chinese
Địa chỉ liên hệ: 64 Chi Lăng - TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905665758
Email: ptthanh@cit.udn.vn; ptthanh@sict.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Google Scholarship: https://scholar.google.com.vn/citations?user=gDUTzL0AAAAJ&hl=vi
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Building a Laboratory management system at Danang College of Information Technology . Chủ nhiệm: Phan Trọng Thanh. Thành viên: Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: T2017-07-09. Năm: 2017. (Jan 9 2018 10:45AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống phòng Lab tại trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin - ĐH Đà Nẵng. Tác giả: Thanh Phan Trong, Tuan Nguyen Anh. Hội thảo Khoa học Quốc Gia: Công nghệ Thông tin & Ứng dụng trong các Lĩnh vực Lần thứ 6. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4.;. Số: 6. Trang: 10-16. Năm 2017. (Jun 6 2019 3:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Joint Spatial Geometric and Max-margin Classifier Constraints for Facial Expression Recognition Using Nonnegative Matrix Factorization. Authors: Phan Trong Thanh ; Đoàn Văn Thắng . International of Journal of Machine Learning Networked Collaborative Engineering ( IJMLNCE). No: ISSN 2581-3242 Vol.3 No.3 2019. Pages: 125-134. Year 2020. (May 14 2020 3:47PM)
[2]Article: Smart door lock system using Bluetooth technology & Raspi Pi3. Authors: Nguyen Anh Tuan, Nguyen Le Tung Khanh, Phan Trong Thanh. The 2018 International Conference on Smart Schools - ICSS 2018 - ISBN: 978-604-79-2000-6. No: 2. Pages: 40-48. Year 2018. (Jun 6 2019 3:26PM)
  
 Khen thưởng
[1] Phan Trọng Thanh. Năm: 2018.
[2] Phan Trọng Thanh. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn